reklam
Ana Sayfa Eğitim, Sür Manşet 23 Mayıs 2022 722 Görüntüleme

Beykoz Üniversitesi akademisyenleri ‘ailelerin ihtiyaçlarını belirleyecek’ yeni bir projeye imza atıyor

Beykoz Üniversitesi akademisyenleri, Beykoz Kaymakamlığı’nın da desteğiyle ailelere yönelik birçok amaca hizmet etmesi planlanan geniş kapsamlı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında aile yapıları ve hizmet gereksinimine ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi için bir araştırma yapılacak.

Beykoz Üniversitesi akademisyenleri, Beykoz Kaymakamlığı’nın da desteğiyle ailelere yönelik birçok amaca hizmet etmesi planlanan geniş kapsamlı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında aile yapıları ve hizmet gereksinimine ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi için bir araştırma yapılacak.

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ailelere yaşlı bakımı, evde bakım, çocuk bakımı, iletişim, bireylerde teknoloji okur-yazarlığı ile temel ilk yardım konularında destek verilecek. Hane halkındaki erişkinlerde şiddet unsuru tespit edildiği takdirde ise şiddeti önlemeye yönelik ve farkındalık geliştirmeyle ilgili gerekli eğitim ve psikolojik destek sağlanacak.

Beykoz Üniversitesi akademisyenleri, ailelere yönelik birçok amaca hizmet etmesi planlanan geniş kapsamlı bir projeye imza atıyor. Toplumun temel taşı olarak kabul edilen ailelere yönelik yürütülecek proje kapsamında aile yapıları ve hizmet gereksinimine ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi için bir araştırma yapılacak. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ailelere yaşlı bakımı, evde bakım, çocuk bakımı, iletişim, bireylerde teknoloji okur-yazarlığı ile temel ilk yardım konularında destek verilecek. Proje ile ilgili olarak Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan ile öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Fatma Meltem Yurtseven ve Öğr. Gör. Akif Kemal Karatepe’den oluşan heyet, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli’yi ziyaret etti ve toplantı sonucunda projenin uygulamaya konması kararlaştırılırken, projenin ilk olarak İstanbul Beykoz’daki ailelerde uygulanmasına karar verildi.

Farkındalık çalıştayı düzenlenecek

Beykoz İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün de desteklediği proje sürecinde şiddette farkındalığa yönelik bir çalıştay düzenlenecek. Çalıştaydan elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi ile gençlere meslek seçimi, beceri ve yetkinlik geliştirme gibi konularda projenin devam aşamaları oluşturulacak.Geniş bir saha çalışması yapılması planlandı

Projeyle ilgili bilgi veren Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan, şunları söyledi:

“Öncelikle proje kapsamında Beykoz ilçesinde ikamet etmekte olan hane halkına yönelik ailenin genel yapısını kapsayan geniş bir anket uygulaması planlandı. Hane halkının sosyo-demografik durumlarını (yaş, eğitim durumları, hane halkı sayısı, hane halkının birlikte yaşadığı kişiler, mesleki durumları ve ailenin toplam gelir düzeyi, ailede bakım ihtiyacı olan bireyin varlığı, aile bireylerinin teknoloji kullanım durumları gibi) gösterir soruları kapsayan bu anket ile aile değerlendirmesi ilgili ölçekle belirlenecek. Bu değerlendirme içerisinde aile içi temel sorumluluklar, aile içi iletişim, birbirine manevi destek olma durumları, aile içi görev paylaşımları, görevlerini yerine getirme durumları, ailenin öz bakım durumları, aile bireylerinin kendini güvende hissetme, güvenli çevreye sahip olma durumları ile acil ve afet durumlarındaki davranış şekilleri, iş-okul vb. yaşam rutinlerinde zamanında ulaşma durumları, sevgi, ait olma durumları ile yaşadıkları bireylerden bir ya da birkaçının bakım desteğine ihtiyaç durumlarının tespitine yönelik geniş bir saha çalışması yapılması planlandı.”

Şiddet farkındalık düzeyleri de saptanacak

Proje kapsamında ‘şiddet farkındalık düzeylerinin’ saptanması için de çalışma yapılacağını belirten Kaptan, sözlerine şöyle devam etti:

“Proje içerisinde Beykoz ilçesinde yaşayan ailelere yapılan aile değerlendirmesi anketinin yanı sıra şiddet farkındalık düzeylerini saptamaya yönelik ikinci bir anket uygulanacak. Elde edilen sonuçlarla erişkin hane halkı bireylerinde şiddet unsuru tespit edildiği takdirde şiddeti önlemeye yönelik ve farkındalık geliştirmeyle ilgili gerekli eğitim ve psikolojik destek verilecek. Anket sonuçları doğrultusunda ilçe genelinde geniş katılımlı çalıştay düzenlenerek sorunlara yönelik çözüm önerileri raporlanacak. Sonrasında tespit edilen belirlenmiş hane halkı bireylerinin gereksinimlerine yönelik eğitimler verilecek ve bu eğitimlerin sürekliliği sağlanacak. Olası eğitimler ise yaşlı bakımı, evde bakım, çocuk bakımı, iletişim, bireylerde teknoloji okur-yazarlığı ile temel ilk yardım şeklinde olacak.”

Yorumlar

Tema Tasarım | AnatoliaWeb