reklam reklam reklam reklam
Ana Sayfa Sür Manşet, Yazarlar 20.09.2023 876 Görüntüleme
Mehmet Mahmut YILDIZ

ŞAHLANIŞ HAREKETİ GENEL BAŞKANI

SORUMLULUĞUN VEBALİNİN YÜKÜNÜN FARKINDA OLMAK

Sorumluluk aşağıdan yukarıya taşınan bir emanettir.

Bir toplulukta yaşan insanların ortak amaçlarının gerçekleştirilmesi ve ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yerine getirilecek,

Sorumlulukları üstlenen yönetici o topluluğun temsilcisi olur.

Yönetme sorumluluğunu ve kendilerine ait kamusal kaynakları emanet olarak bilir.

Bu kez liderlik yönetim yetenekleri ve adalet gibi beşeri niteliklerinin farkında olarak sorumluluğu kabul edere, kısaca emanet niteliği taşıyan toplumu yönetme sorumluluğunun belirleyici vasfı Adalet adaletin ön şartı ise ehliyettir.

Adalet toplum içinde hakkaniyet hak ve eşitlik ölçülerine bağlı kalarak denge kurmaktır.

Herkesin refah, huzur ve güven içinde uyumlu yaşamasıdır.

Adalet hiç kimsenin (makam ve mevki sahibi güçlü zengin) veya gurubun imtiyaz sahibi olamadığı başka kişi veya guruba üstünlük.

Sağlamadığı bir birilerine karşı tasallut ve tecavüzün önlediği devlet ilke ve politikalarının en üst yetkili dahil herkese eşit ölçüde uygulandığı bir bir yönetim yapısı sağlanmalı.

Halkın idaresini üstlenmiş bir kimse onların hem dünyasını hem de ahiretin mamur etmeyi görev bilmiş demektir.

Halkını ve ülkesini iyiye götürmeye çalışmayan adil davranmayan haklarını görüp gözetmeyen kimse halkını aldatmış olur.

Yöneticinin toplum üzerinde mülkiyet ve hakimiyet iddiasında bulunamaz ise adaletten sapması demektir.

Dolasıyla hâkimiyet kurmak değildir.

Bu bağlamda devlet halka hâkimiyetin ya da malikiyetin aracı amacı ya da amacı değil aksine bir arada olmaktan doğan gücün (kamu gücünün) kamunun hizmetinde kullanmasını sağlamak insanları yaratılış amaçları doğrultusunda davranıştan alı koyan her türlü engelleri ortadan kaldırmak bu yolda onları teşvik etmek işlerini kolaylaştırmak durumunda olan bir mekanizmadır.

İNSANLARA HAKTA YUMUŞAK, HAKSIZLIKTA SERT DAVRANMAK.

En kalbi saygılarımla selamlıyorum

Mehmet Mahmut Yıldız

Yorumlar

Tema Tasarım | AnatoliaWeb