reklam
reklam reklam
Ana Sayfa Eğitim, Sür Manşet 13 Mayıs 2023 2292 Görüntüleme

“SINIR/SIZ: Dünya Yapmak ve Ötesi”

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin uluslararası ilk sempozyumu; “SINIR/SIZ: Dünya Yapmak ve Ötesi” gerçekleştirildi!

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin uluslararası ilk sempozyumu; “SINIR/SIZ: Dünya Yapmak ve Ötesi” gerçekleştirildi!Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından “SINIR/SIZ: Dünya Yapmak ve Ötesi” başlıklı 1. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiren sempozyum kapsamında açılış konuşması yapan Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengisu Bayrak Shahmiri, duyuruların yapıldığı ilk günden bu yana sempozyuma yoğun bir ilgi olduğunu belirtirken ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli başvurular aldıklarını da aktardı.İnsan ve dünya ilişkilerinin bugünkü ve gelecekteki çoğulluğunu düşünmek amacıyla sanatta, bilimde ve pratikte dünyaların nasıl ve hangi etkileşimler içinde yapıldığına odaklanan ve “SINIR/SIZ: Dünya Yapmak ve Ötesi” başlığıyla düzenlenen 1. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde doksanın üzerinde bildiri başvurusu olurken uzman ve tanınmış bilim insanları da sempozyuma davetli konuşmacı olarak katıldı.

Farklı disiplinler arasında kurulabilecek geçişken ilişkilerin dünya yapmanın çeşitli boyutlarını oluşturabileceği üzerine oluşan görüş birliğinden yola çıkan sempozyumda bilimsel kuramlar, sanat eserleri, sinematik temsiller, psikoloji, etik ve kültürel çalışmalar dünya yapmanın boyutları arasında değerlendirilip ele alındı.“Sanat ve Tasarım Fakültemiz tarafından düzenlenen ilk uluslararası sempozyum”

Sempozyum çerçevesinde açılış konuşmasını yapan Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bengisu Bayrak Shahmiri; “Öncelikle kavramsal içeriğin oluşturulmasında destek veren tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu sempozyum ile sanat, tasarım ve sosyal bilimler disiplinlerine değer katmayı umuyoruz. Çok sayıda bildiri başvurusu aldık. Bu sempozyumun fakültemiz için de ayrı bir önemi var. Sanat ve Tasarım Fakültemizin ilk uluslararası sempozyumu olup bu çapta bir çalışmayı ilk kez gerçekleştiriyoruz. Bunun da yaratmış olduğu ayrı bir heyecan var.” dedi.Açılış konuşmasını yapan Beykoz Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Durman ise etkinliğin İngilizce ve Türkçe gerçekleşeceğini vurgularken şöyle konuştu; “Günümüzde fark yaratabilmek, farklılığı oluşturabilmek ve özgün sonuçlara ulaşabilmek farklı disiplinlerin kesiştiği ara yüzeylerde, sınırları olmayan düzlemlerde daha fazla ortaya çıkıyor. Üniversitemizin en büyük fırsatı günümüzde her alanda yaşanan değişim ve dönüşüm doğrultusunda hem eğitim hem de araştırma alanlarında kendini çok disiplinli bir alanda konumlandırmış ve stratejilerini de bu alanda belirliyor olması. Bunun en somut örneğini de gerçekleştirmiş olduğumuz sempozyum ile görüyoruz. Ayrıca bu sempozyumun uluslararası katılımcıların katkıları ile gerçekleştiriliyor olması da uluslararasılaşma hedeflerimiz açısından son derece kıymetli.

“SINIR/SIZ: Dünya Yapmak ve Ötesi” başlığıyla düzenlenen 1. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu’na ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sempozyum, Sanat ve Tasarım Fakültemiz tarafından düzenlenen ilk uluslararası sempozyum olması sebebi ile her zaman iyi hatırlanacak.”Sınırların anlamı üzerine odaklanan yeni sorular ve çözümler üretildi

Sempozyumun davetli konuşmacılarından Prof. Erik Knudsen, “Transcending Borders of the Heart and Mind in Independent Narrative Flimmaking” başlıklı konuşmasında film yaratma sürecinde hikâye oluşturmanın ve sanatçının özgün sesini bulabilmesinin önemli olduğunu vurgularken Afrika ülkelerinde ve Amerika’da proje ekibinde yer aldığı sinema filmlerini sınırlar bağlamında değerlendirdi. Yine davetli konuşmacılardan Michael Wimmer ise konuşmasında kültür kavramının sınırları üzerinde dururken bu kavramın günümüzde psikososyal, ekonomik ve sanatsal yönlerden değişimini ele aldı.

Sempozyum kapsamında düzenlenen ve Prof. Dr. Bengisu Bayrak Shahmiri’nin moderatör olduğu “Art, Borders, and Beyond” başlıklı panelde; Prof. Erik Knudsen, Zeynep Merve Uygun Azizoğlu ve Constance Hatice Steininger göçmenleri ve mültecileri konu edinen ülkeler arasındaki siyasal anlaşmaların bireyler üzerindeki etkilerini, bunun sanatsal yaratımla ilişkisini, sınır kavramının coğrafik ve metaforik anlamlarının sanatın üretimi ve paylaşımı konularını sorunsallaştırdı. Ayrıca panelde Zeynep Merve Uygun Azizoğlu’nun sınır ötesindeki kişisel deneyimlerinden yola çıkarak tasarladığı ve yönettiği belgesel film “In Out” seyredildi.

Mimarlıktan medya ve iletişim çalışmalarına, kimlik ve aktivizm çalışmalarından sanat ve tasarıma, göçten teknoloji ve dijitalleşmeye, uluslararası krizlerden kent çalışmalarına uzanan çok sayıdaki akademik çalışma alanından oturumların bulunduğu sempozyumda araştırmacılar insanların, kültürlerin ve düşüncelerin akışkan olduğu bir dünyada sınırların anlamı üzerine odaklanan yeni sorular ve çözümler üretti.

 

Yorumlar

Tema Tasarım | AnatoliaWeb