reklam
reklam reklam
Ana Sayfa Sür Manşet, Yazarlar 24.09.2022 804 Görüntüleme
Mehmet Mahmut YILDIZ

ŞAHLANIŞ HAREKETİ GENEL BAŞKANI

Şahlanış Partisi Mücadelesine Devam Etmektedir

Bir memlekette hükümet ve idareci, yönetici kadrolar o memleketin seçkin, seçilmiş, atanmış ve bilgili ve donanımlarının işidir. Fakat bütün mesele bu seçkin, konularının uzmanı ehliyetlileri bulup hükümet ve idareyi onlara emanet etmektir.

Hükümet meselesinin can noktası budur.

Yani hakiki bilginleri ve seçkin ehliyetlileri görüp tanımak ve bu ehliyetlilerin memleket idaresi başına gelmelerini sağlamaktır.

Hâlbuki her şekliyle oligarşiler buna hem müsait, hem de muktedir değildir. Müsait değildir. Çünkü hakiki ehliyetliler bu rejimlerin havasını teneffüs edemez. Oligarşilerin yarattığı muhit içinde ehliyetliler yetişip yaşayamaz. İktisatta para nizamı bozulunca, nasıl geçer akçenin yerini çürük paralar alırsa Siyasi hayatta da kıymet nizamı bozulunca hakiki ehliyetlerin yerini sahte uyduruk insanlar istila eder.

Kargaların istila ettiği Gülistan da bülbüller siner ve yuvalarına çekilip susarlar.

Bu rejimler, ehliyetlileri görüp iş başına getirmeğe muktedir de değildir. Çünkü hem kör hem de kıskançtırlar. Bunlar kördür ehliyetlileri görmezler çünkü hürriyet düşmanıdırlar.

Ehliyetliler ise ancak ve ancak hürriyet ruhunun aydınlığı altında görülüp seçilebilir.

Bunlar ehliyetlilerin iş başına gelmelerine tahammül de edemezler. Çünkü memleketin seçkin ehliyetlilerinin iş başına gelmeleri demek oligarşi saltanatının yıkılması demektir.

Şahlanış Partisi olarak oligarşi saltanatını yıkmak üzere 32 yıllık birikimiyle aziz milletimizin teveccühü kazanmak için mücadelesine devam etmektedir.

Yorumlar

Tema Tasarım | AnatoliaWeb