reklam reklam
Ana Sayfa Siyaset, Sür Manşet 27 Eylül 2021 521 Görüntüleme

SP Beykoz, Kentsel Dönüşümle ilgili Çözüm Önerilerini Açıkladı

Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı, Tokatköy'de yapılması planlanan kentsel dönüşüm için bir basın açıklaması yaparak çözüm önerilerini açıkladı.

Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı, Tokatköy’de yapılması planlanan kentsel dönüşüm için bir basın açıklaması yaparak çözüm önerilerini açıkladı.İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Baran’ın da katıldığı Tokatköy’deki kentsel dönüşüm ofisinin önünde yapılan basın açıklamasını Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı adına İlçe Başkanı Muammer Koç yaptı. Koç, Saadet Partisi olarak binaların daha sağlam hale getirilirken mahalle kültürünün bozulmadığı, komşulukların devam ettiği ve vatandaşların haklarının korunduğu bir dönüşümden yana olduklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Temmuz ayında basın mensuplarına yaptığı açıklamada dönüşüm çalışmalarının Ağustos ayında başlayacağı sözlerini hatırlatan Muammer Koç, “Dönüşümle ilgili mevzuat analizi ayrıca yapılan plan notlarını inceledik. Diğer taraftan rezerv alan ilan edilen Tokatköy Ayazma bölgesinde vatandaşlarımızla, muhtarımızla, mahallede buluna sivil toplum örgüt temsilcileriyle istişareler yaptık ve sorunlarını dinleyerek durum tespitinde bulunduk.” dedi.

Yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşların yeterince bilgilendirilmediğinin görüldüğünü söyleyen Başkan Koç, Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı olarak Beykoz Belediyesi’ne sunulmak üzere bir rapor hazırladıklarını kaydetti.

Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanı Muammer Koç, partisi adına şu ifadeleri kullandı:“BEYKOZLU OLMAK & BEYKOZDA KALMAK İÇİN” ….

Beykoz Belediyesinin 487 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz ile alakalı 26.06.2019 tarih ve E.453760 sayılı yazısı ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmesi talep edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 21.10.2019 tarih ve 246456 sayılı oluru ile 487 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz “Rezerv Yapı Alanı” olarak onaylanmıştır.

28.10.2019 tarih ve 251271 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ile Tokatköy Mahallesi 487 Ada, 3 Parsel üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş arasında imzalanan protokol hükümlerine istinaden Bakanlık ve Beykoz Belediyesi ortak çalışma yürütmektedir.

Proje Alanı: 82.792,00 (BEYKOZ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2019)

SON YAPILAN PLAN KARARLARINDAN ÖNEMLİ BİR NOKTA.                 

“Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenen, Tokatköy Mahallesi 487 ada 3 parselin bulunduğu alanda Nazım İmar Planı değişikliği ve Uygulama İmar Planı yapılmıştır. Teklif imar planı sınırları, Meri Nazım İmar Planı ve onay aşamasında olan Uygulama İmar Planı ile uyumlu olması için, etrafındaki bazı yolları da içerecek şekilde, kısmen Rezerv Yapı Alanı sınırının yakın çevresini de kapsamaktadır. Planlama alanındaki mevcut nüfus 1715 kişidir. Planlama alanı 9,1 ha. büyüklüğünde olup, planlama nüfusu 2950 kişidir. Plan nüfus hesaplaması toplam inşaat alanı üzerinden yapılmıştır.

Rezerv alan tanımı şöyle aktarılıyor. 6306 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır.

Rezerv yapı alanlarda, Kanunun amacı çerçevesinde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek ve Kanunda öngörülen amaçlar   çerçevesinde kullanılmak üzere; Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin nakledileceği rezerv konut ve işyerleri, gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama yapılabilir ve bu alanlar yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilir.
TOKATKÖY’DE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ KAMUOYU ARAŞTIRMASINDAN KESİTLER…

Sorumlu ve yapıcı siyasetin adresi olan Milli Görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi olarak ilçe başkanlığı olarak, 2021 Ağustos ayında Tokatköy’de çalışmalarımız esnasında bazı sorularımıza verilen cevaplar.

YETERİNCE BİLGİLENDİRİLDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Bu soruya %91,9’ u hayır yeterince bilgilendirilmedim, %8,1’i de bilgilendirildiğini ifade ediyor. Buna mukabil Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM Beyin Temmuz 2021’de Beykoz basınına yapmış olduğu açıklamada Ağustos ayında dönüşüm için start verileceğini ifade etmiştir. Ayrıca dönüşüm ofisi kurulmuş, vatandaş sorularına karşı verilen bilgi sadece arsa büyüklükleri ve müştemilatlarla ilgili verileri topladıklarını ve başkaca bilgilendirme yapamayacaklarını belirttikleri söylenmektedir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu dönüşümdeki konumlarının ne olacağının muğlâk olduğu, somut bir bilgilendirme yapılmadığı ortaya çıkmıştır.

HERHANGİ BİR YAZILI SÖZLEŞME YAPTINIZ MI?

Bu soru karşısında ise 100 haneden herhangi birinin yazılı bir sözleşme yapmadığı ortaya çıkmıştır. Dönüşüm yapılacak bölgede vatandaşların hiçbir şekilde hangi haklara sahip olacaklarına dair bilgilendirme ve herhangi bir yazılı sözleşme yapılmadığı, Sayın Bakanın açıklaması; planlama dahil dönüşüm için bütün hazırlıkların tamamlandığı bir projeden vatandaşlarımızın haklarının ne olacağı bu projenin içeriğinden habersiz olması bizi dehşete düşürmüştür şu husus hiçbir zaman unutulmasın buralarda yaşayanlar insan ve Barınma hakkı kutsaldır.

Dolayısıyla proje uygulayıcı kurumların “ŞEFFAF” bir uygulama yapmadıkları ortaya çıkmıştır.

TOKATKÖY’LÜ HEMŞERİLERİMİZE TAVSİYELERİMİZ                    

Tokatköy Beykoz’umuzun şirin mahallesi olan paha biçilmez değere sahip bir bölgesidir ve böylesine değerli bir noktada sizlerin de yaşama hakkı vardır. Çünkü Sizler, babalarınız veya dedeleriniz bu yerleri belki de üç kez satın aldınız, bu yerlerde mahalle kurdunuz nesil yetiştirdiniz.

Burada bir mahalle kültürü gelişti ve vazgeçilmez komşuluklarınız oluştu. Bundan dolayı gerek 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu’nun ek maddelerine, gerekse de 2981 sayılı kanunun muhtelif maddelerine göre hak sahibisiniz.

Bahsettiğimiz kanun maddelerine göre imar ıslah planları yapılmalı ve sizlerin müstakil tapularınız verilmeliydi ama maalesef bugüne kadar ki yönetimler bu çalışmayı yapmadılar. Gelinen noktada şimdilik planı durdurdukları görülüyor ancak iptal olmadı. Resmi bir açıklama da yapılmadığı için bu durum projenin devam ettiğini gösteriyor.

NE YAPABİLİRSİNİZ?

1. Tüm komşular birlikte hareket edilebilir,

2. Dernek kurulabilir,

3. Konu hakkında çok iyi bilgi sahibi olabilirsiniz. (Saadet Partisi olarak bilgilendirme yapabiliriz)

4. İlgili kurum ve kuruluşlarla hakkınızı aldığınız somutlaştırılmış yazılı sözleşme yapabilirsiniz.ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

Sonuç olarak vatandaşla yapmış olduğumuz istişareler ve bölge için yapılan planlama analizlerinin sonucunda ortaya çıkan durum değiştirilmez ise İstanbul’un diğer ilçelerindeki dönüşüm bölgelerinde yaşanan sıkıntıların Beykoz’da da yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Saadet Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı olarak bu sıkıntıların yaşanmaması adına çözüm önerilerimizi sıralıyoruz;

1) Vatandaşlarımızın bugüne kadar elde etmiş oldukları haklar karşılığında gerek Beykoz Belediyesinin mülkiyetinde olan gerekse tapu tahsis belgesi olanların tapularının ivedilikle verilmesi, ayrıca 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu’nun geçici maddelerinde ifade edildiği gibi, imar ıslah planları yapılarak vatandaşların binalarının o ölçülerde kat irtifakının verilmesinin sağlanmasıdır. Bu sayede mülkiyet sahibi olan vatandaşlarımız burada oluşan ranta sahip olacaktır.

2) Koruma amaçlı yapılan plan kararlarında almış olduğumuz bilgiler şu şekildedir; planlama alanındaki mevcut nüfus 1715 kişidir. Planlama alanı 9,1 ha. büyüklüğünde olup, planlama nüfusu 2950 kişidir. Plan nüfus hesaplaması toplam inşaat alanı üzerinden yapılmıştır. Planlama alanında kişi başı inşaat alanı miktarı, onay aşamasındaki çevre plan kararları dikkate alınarak 35 m2 olarak belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada ortalama nüfus artışının %65’lerde olduğunu görmekteyiz. Bu durum karşısında Beykoz Belediyesine alanda yaşayan maliklerden hiçbir bedel almadan bire bir haklarını vererek yapı masraflarını yapılan imar artışından elde ederek sağlamasının gerekliliğine vurgu yapıyoruz.

3) Siteleşmiş ultra lüks ve ranta dayalı yapılar değil, depreme dayanıklı mahalle kültürünün kaybolmadığı vatandaşlarımızın menfaatinin öncelenerek yaşam alanların yapılmasını öneriyoruz.

4) Dönüşüm alanına herhangi bir müdahale yapılmadan yukarıda saydığımız maddeleri ve vatandaş yararına olacak tüm hakları yazılı bir taahhütle imza altına alarak, vatandaşın haklarının korunmasının önemine binaen resmi sözleşmeler yapılmasını gerekli görüyoruz.

 

Yorumlar

Tema Tasarım | AnatoliaWeb